uitroep

Voorwaarden

 

Het logo, het ontworpen lay-out etc. behoren tot eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven worden zonder toestemming van JLS/MK

 

Bescherming van intellectuele rechten.

 

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren JLS/MK toe. Het is verboden de op, en via, deze website aangeboden informatie op te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen. 

De website blijft volledig eigendom van JLS/MK terug verwijzend naar de intellectuele rechten.

 

U verbindt zich er o.m. toe :

 

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.

 

2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiƫnt wordt gemaakt.

 

3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

 

4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

 

5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan JLS te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Informatie op de website

 

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. JLS/MK staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. JLS/MK is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. JLS/MK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. JLS/MK kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van JLS/MK, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

 

Links

 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. JLS/MK heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door JLS/MK houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

Alle genoemde prijzen op de site zijn inclusief BTW